BULETIN KIS


Bengkel Garis Panduan Pentaksiran Pelajar : Penyediaan Soalan Peperiksaan Akhir2 September 2022, Ampang

Para pensyarah Kolej Islam As Sofa seramai 11 orang telah menyertai Bengkel Penyediaan Soalan Peperiksaan Akhir.

Bengkel ini telah disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Rozita binti Husain, Pengarah Pusat Pembangunan Akademik, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)