LATAR BELAKANG KIS

Penubuhan Kolej Islam As-Sofa telah bermula semenjak Julai 2011, dan telah berdaftar secara rasmi di bawah Akta Institut Pendidikan Tinggi Swasta 1996 dan mula beroperasi penuh pada 28 Oktober 2012. Penubuhan Kolej Islam As-Sofa adalah berdasarkan hasrat untuk mewujudkan sebuah institusi pengajian tinggi yang benar-benar bertunjangkan asas Ahli Sunnah wal Jamaah, demi melahirkan lebih ramai ulama Ahli Sunnah wal Jamaah yang akan dapat menyumbang kepada agama, bangsa dan negara.

Gagasan penubuhan Kolej Islam As-Sofa telah bermula jauh lebih awal dengan tertubuhnya Madrasah Al-Husainiah di Rembau, Negeri Sembilan pada tahun 1997 sebagai institusi pendidikan pertama yang diasaskan dan digagaskan oleh Dato’ Syeikh Muhammad Fuad bin Kamaludin. Beberapa lagi institusi pendidikan telah ditubuhkan, siri-siri kelas pengajian telah dilaksanakan secara konsisten dan pelbagai program ilmiah serta wacana akademik telah dijalankan, sehinggalah idea penubuhan sebuah institusi pendidikan tinggi telah direalisasikan sebagai satu lagi langkah ke hadapan dalam perjuangan ilmu pengasasnya.


KUMPULAN PENDIDIKAN SOFA

Penubuhan SEG (Sofa Education Group) menepati agenda pendidikan negara yang bertujuan untuk meneruskan keistimewaan Wasatiyyah Islamiyyah dengan mendidik, membentuk, menyedia dan melahirkan para graduan yang memiliki keterampilan profesional, intelektual dan spiritual yang bakal menjadi pemangkin dan pelaksana sifat Wasatiyyah Islamiyyah dalam kehidupan dunia kontemporari secara kreatif dan inovatif.Ucapan Aluan

 • Segala puji-pujian bagi Allah, kerana ia adalah dengan kehendak-Nya bahawa hari ini kita dapat terus menghidupkan tradisi ilmu Islam dengan penubuhan Kolej Islam As-Sofa.

  Antara keunikan sistem epistemologi dalam tradisi keilmuan Islam yang tidak didapati dalam sistem epistemologi tradisi keilmuan lain ialah wujudnya sistem isnad (salasilah ilmu) di mana penyampaian sesuatu ilmu itu akan melalui proses mengenalpasti kesahihan penyampaian sebelumnya sehinggalah ke sumber asal ilmu tersebut. Kepentingan dan kelebihan sistem isnad ini adalah ia akan menjamin integriti dan autoriti ilmu tersebut dari sebarang bentuk penyelewengan dan pemalsuan. Di samping itu juga, proses penyampaian ilmu dalam tradisi keilmuan Islam bukan sekadar satu proses pemindahan kognitif dan intelektual tetapi ia juga melibatkan pembentukan spiritual dan kejiwaan.

  Kefahaman bahawa proses penyampaian ilmu melibatkan kedua-dua peringkat intelektual dan spritual tidak kedapatan dalam sistem epistemologi Barat, kerana mereka menolak kepercayaan terhadap hal-hal kerohanian. Justeru dalam tradisi keilmuan Islam yang holistik dan bersepadu, peranan seorang guru adalah sebagai murabbi (pengajar-pendidik) yang bertanggungjawab bukan sahaja meningkatkan ketajaman akal pelajar (kerana biasanya difahami dari pandangan dunia Barat) malah juga menyucikan hati nurani mereka.

  Justeru dengan memegang sistem isnad dan tradisi ilmu Islam, ia adalah kepercayaan kami bahawa Kolej Islam As-Sofa dapat memenuhi peranan yang penting dalam membangunkan kapasiti intelektual dan spritual pelajarnya, membawa mereka lebih dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu 'alayhi wasallam sebagai sumber utama pengetahuan dalam agama Islam.

 • Saya amat berbesar hati untuk mengalu-alukan anda ke Kolej Islam As-Sofa (KIS), sebuah anak syarikat Sofa Education Group (SEG), yang ditubuhkan pada tahun 2011.

  KIS telah bergerak bagi pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001:2008 sejak tahun 2012. Manakala semua program akademik telah mendapat pengiktirafan oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) dan Kementerian Pengajian Tinggi (KPT). Di samping itu, KIS juga mendapat pembiayaan daripada Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) dan Majlis Amanah Rakyat (MARA) sejak tahun 2012.

  Tambahan pula, KIS telah menerapkan di dalam sistem akademiknya melalui gabungan moden dan turath yang merupakan slaah satu keunikan KIS untuk melahirkan pelajar yang sempurna dan bakal ulama disemai dengan nilai-nilai dan etika Islam. Untuk memberi kuasa kepada hasil bahagi intelek, emosi dan rohani mereka, setiap silibus KIS telah mendapat sentuhan ulama dunia dalam menerapkan nilai-nilai murni gabungan Iman, Islam dan lhsan.

  KIS komited untuk menyediakan persekitaran yang kondusif, sumber dan latihan praktikal dengan syarikat-syarikat terkemuka untuk pelajar bagi merealisasikan aspirasi kerjaya mereka dan menyebarkan ilmu Islam yang sahih dan benar.

  Dengan semangat menyebarkan mesej rahmatallil'alamin, harapan saya adalah bahawa KIS kepada masyarakat, ibu bapa dan penjaga akan bekerjasama untuk memberi inspirasi kepada pelajar-pelajar yang akan menjadi kader-kader Ahli Sunnah Wal Jamaah bagi mengekalkan turath yang telah dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu 'alayhi wasallam.