DIPLOMA SYARIAH ISLAMIYYAH

NO. RUJUKAN KELULUSAN : N/221/4/0055/9/22

MQA/FA 1781 (2 Tahun Pengajian)


DIPLOMA USULUDDIN

NO. RUJUKAN KELULUSAN : N/221/4/0054/9/22

MQA/FA 2047 (2 Tahun Pengajian)


DIPLOMA KEWANGAN DAN PERBANKAN ISLAM

NO. RUJUKAN KELULUSAN : N/343/4/0086/6/23

MQA/FA 2658 (2 Tahun Pengajian)


DIPLOMA TAHFIZ ALQURAN DAN QIRAAT

NO. RUJUKAN KELULUSAN : N/221/4/0108/10/23

MQA/FA 4158 (3 Tahun Pengajian)


DIPLOMA KAUNSELING

NO. RUJUKAN KELULUSAN : N/762/4/0047/3/23

MQA/FA 9404 (2 Tahun 3 Bulan Pengajian)


SIJIL PENGAJIAN ISLAM

NO. RUJUKAN KELULUSAN : N/221/3/0153/3/25

MQA/FA 4385 (1 Tahun 6 Bulan Pengajian)