Aluan Ketua Eksekutif

Mohd Sufi bin Ibrahim Ketua Eksekutif Kolej Islam As-Sofa

Mohd. Sufi bin Ibrahim al Hafiz

Ketua Eksekutif
Kolej Islam As-Sofa


Saya amat berbesar hati untuk mengalu-alukan anda ke Kolej Islam As-Sofa (KIS), sebuah anak syarikat Sofa Education Group (SEG), yang ditubuhkan pada tahun 2011.

KIS telah bergerak bagi pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001:2008 sejak tahun 2012. Manakala semua program akademik telah mendapat pengiktirafan oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) dan Kementerian Pengajian Tinggi (KPT). Di samping itu, KIS juga mendapat pembiayaan daripada Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) dan Majlis Amanah Rakyat (MARA) sejak tahun 2012.

Tambahan pula, KIS telah menerapkan di dalam sistem akademiknya melalui gabungan moden dan turath yang merupakan slaah satu keunikan KIS untuk melahirkan pelajar yang sempurna dan bakal ulama disemai dengan nilai-nilai dan etika Islam. Untuk memberi kuasa kepada hasil bahagi intelek, emosi dan rohani mereka, setiap silibus KIS telah mendapat sentuhan ulama dunia dalam menerapkan nilai-nilai murni gabungan Iman, Islam dan lhsan.

KIS komited untuk menyediakan persekitaran yang kondusif, sumber dan latihan praktikal dengan syarikat-syarikat terkemuka untuk pelajar bagi merealisasikan aspirasi kerjaya mereka dan menyebarkan ilmu Islam yang sahih dan benar.

Dengan semangat menyebarkan mesej rahmatallil'alamin, harapan saya adalah bahawa KIS kepada masyarakat, ibu bapa dan penjaga akan bekerjasama untuk memberi inspirasi kepada pelajar-pelajar yang akan menjadi kader-kader Ahli Sunnah Wal Jamaah bagi mengekalkan turath yang telah dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu 'alayhi wasallam.