Aluan Pengerusi

Dato Haji Muhammad Fuad bin Kamaludin Pengerusi Kolej Islam As-Sofa

Dato' Haji Muhammad Fuad bin Kamaludin

Pengerusi Kolej Islam As-Sofa
merangkap:
Ahli Majlis Agama Islam Negeri Sembilan
Pengerusi Jawatankuasa Akidah Majlis Agama Islam Negeri Sembilan
Ahli Jawatankuasa Fatwa Majlis Agama Islam Negeri Sembilan
Pengerusi Kumpulan Pendidikan Sofa


Segala puji-pujian bagi Allah, kerana ia adalah dengan kehendak-Nya bahawa hari ini kita dapat terus menghidupkan tradisi ilmu Islam dengan penubuhan Kolej Islam As-Sofa.

Antara keunikan sistem epistemologi dalam tradisi keilmuan Islam yang tidak didapati dalam sistem epistemologi tradisi keilmuan lain ialah wujudnya sistem isnad (salasilah ilmu) di mana penyampaian sesuatu ilmu itu akan melalui proses mengenalpasti kesahihan penyampaian sebelumnya sehinggalah ke sumber asal ilmu tersebut. Kepentingan dan kelebihan sistem isnad ini adalah ia akan menjamin integriti dan autoriti ilmu tersebut dari sebarang bentuk penyelewengan dan pemalsuan. Di samping itu juga, proses penyampaian ilmu dalam tradisi keilmuan Islam bukan sekadar satu proses pemindahan kognitif dan intelektual tetapi ia juga melibatkan pembentukan spiritual dan kejiwaan.

Kefahaman bahawa proses penyampaian ilmu melibatkan kedua-dua peringkat intelektual dan spritual tidak kedapatan dalam sistem epistemologi Barat, kerana mereka menolak kepercayaan terhadap hal-hal kerohanian. Justeru dalam tradisi keilmuan Islam yang holistik dan bersepadu, peranan seorang guru adalah sebagai murabbi (pengajar-pendidik) yang bertanggungjawab bukan sahaja meningkatkan ketajaman akal pelajar (kerana biasanya difahami dari pandangan dunia Barat) malah juga menyucikan hati nurani mereka.

Justeru dengan memegang sistem isnad dan tradisi ilmu Islam, ia adalah kepercayaan kami bahawa Kolej Islam As-Sofa dapat memenuhi peranan yang penting dalam membangunkan kapasiti intelektual dan spritual pelajarnya, membawa mereka lebih dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu 'alayhi wasallam sebagai sumber utama pengetahuan dalam agama Islam.