Syarat Kemasukan

Program Syarat
Diploma Usuluddin
 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya 3 kredit dalam mana-mana mata pelajaran dan lulus Bahasa Arab atau salah satu mata pelajaran Pengajian Islam yang berkaitan; ATAU
 • Kelayakan-kelayakan lain yanng diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.
 • Keutamaan akan diberikan kepada pelajar yang mempunyai latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Agama.
Diploma Syariah Islamiyyah
 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya 3 kredit dalam mana-mana mata pelajaran dan lulus Bahasa Arab atau salah satu mata pelajaran Pengajian Islam yang berkaitan; ATAU
 • Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.
Diploma Kewangan dan Perbankan Islam
 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya 3 kredit dalam mana-mana mata pelajaran dan lulus subjek Matematik; ATAU
 • Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.
Diploma Tahfiz Al-Quran dan Qiraat
 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya 3 kredit dalam mana-mana mata pelajaran dan lulus Bahasa Arab atau salah satu mata pelajaran Pengajian Islam yang berkaitan; ATAU
 • Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.
 • Lulus temuduga.
Sijil Pengajian Islam
 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya 1 kredit dalam mana-mana mata pelajaran; ATAU
 • Lulus O-Level dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam 1 mata pelajaran; ATAU
 • Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.
 • Keutamaan akan diberikan kepada pelajar yang mempunyai latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Agama.
Kursus Miftah Al-Ilmi
 • Terbuka (tiada syarat kelayakan akademik yang khusus).


Untuk sebarang persoalan, sila hubungi pejabat Kolej Islam As-Sofa di talian 03-42664408.